FR | EN | DE


1. Tabak en sigaretten

i. Bestanddelen van sigaretten

Sigaretten bestaan uit meer dan 4000 verschillende chemische stoffen, waarvan minstens 40 kankerverwekkend (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn. Ze bevatten ook nog irriterende stoffen (aldehyde, formaldehyde, ammoniak, nitrosaminen, stikstofbasen, organische zuren, ...), giftige producten (arseen, cyanide, waterstofcyanide lood, cresol, kwik, benzeen, ...), vrije radicalen, gifgas (koolmonoxide) en een harddrug (nicotine).

De nicotine zorgt ervoor dat je van een sigarettenverslaving sterker afhankelijk bent dan van een heroïneverslaving.

ii. Sigaren en pruimtabak

Sigaren en pruimtabak bevatten misschien minder stoffen, maar daarom zijn ze niet minder gevaarlijk. Sigaren zijn erg geconcentreerd, dus wordt de rook bijna niet geïnhaleerd. Dit heeft als gevolg dat sigaren minder gevaarlijk zijn voor de actieve roker dan voor de passieve roker. De passieve roker wordt namelijk aan nog hogere dosissen rook blootgesteld.