FR | EN | DE


5. Stoppen met roken

i. Tabak Stop Lijn

Op 1 juni 2004 is een nieuw initiatief in de strijd tegen tabak gestart. De Belgische Federatie tegen Kanker en de VRGT richten dan gezamenlijk een rookstoplijn op. Op het telefoonnummer 070/227.227 kan iedereen die dat wenst objectieve informatie bekomen omtrent de gevaren van actief en passief roken. De lijn is alle werkdagen tussen 8 en 19u bereikbaar voor algemene informatie. Mensen die de sigaret uit hun leven wensen te bannen, kunnen er voor raad en begeleiding terecht tussen 15 en 19u.

Aangezien het initiatief voorlopig nog geen overheidssteun geniet, gaat het ook niet om een gratis telefoonnummer. Oproepen kosten 0,174 €/min.

bron : Artsenkrant, Nr. 1591, 4 mei 2004

ii. Aanbevelingen voor rookstop in de huisartsenpraktijk

De Amerikaanse overheid doet samen met zeven andere organisaties enkele aanbevelingen en constateringen in verband met roken.

 • De tabaksafhankelijkheid is een chronisch (medisch) probleem dat vaak herhaalde tussenkomsten vergt. Een goede behandelingkan er echter voor zorgen dat men langdurig of zelfs definitief van de sigaret kan ontwennen.
 • Aan elke roker zou een behandeling moeten worden voorgesteld.
 • Opsporen, informeren en behandelen van alle rokers zou systematisch moeten gebeuren door zowel artsen als verzekeringsmaatschappijen.
 • De korte behandeling tegen tabaksafhankelijkheid is doeltreffen. Ze dient aan alle rokers voorgesteld te worden.
 • Het aantal contacten tussen arts en roker moeten worden opgedreven bij het stoppen met roken, omdat dit een positieve invloedheeft bij het stopproces.
 • Systematisch naar de vijf A's verwijzen (Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange).
 • en naar de vijf R's om de motivatie hoog te houden (Relevance, Risks, Rewards, Roadblocks, Repetition)
 • ...

Bron: Bouilliez, D.J., Telerealiteit voor de goede zaak..., Artsenkrant, (2004:1641).

iii. Het stopproces van de roker

Amper twee procent van de rokers slaagt er in om enkel door motivering aan de sigaret te verzaken. Met behulp van nicotinesubstituten stijgt het percentage van de definitieve stoppers tot 20 % en Zyban laat het zelfs tot 30 % stijgen. Als we weten dat drie vierde van de rokers al minstens één stoppoging achter de rug heeft, dan blijven deze cijfers toch bedroevend laag. Dus maar een goede remedie: nooit beginnen!

De verschillende stappen:
1. Precontemplatie
De roker denkt nog niet aan stoppen, maar de meerderheid van de rokers komt ooit uit bij de volgende stap.
2. Contemplatie:
In deze fase overwegen de rokers om (binnen de zes maanden) te stoppen met roken. Ze staan meer open voor sensibilisering en beseffen dat er barrières zijn om te stoppen.
3. Voorbereiding om te stoppen
Men heeft besloten om te stoppen met roken en bereidt zich er al op voor door bijvoorbeeld een datum vast te leggen.
4. Actie
De roker probeert actief te stoppen en kan gedurende een periode van ongeveer zes maanden steun gebruiken van professionele hulpverleners en natuurlijk ook van zijn omgeving.
5. Consolidatie
Men blijft niet-roker en heeft geleerd om te gaan met de verleiding om te roken. Men kent de risicosituaties en slaagt er in hierop te anticiperen.

Bron: Artsen en apothekers vormen één front tegen tabak, Dialoog Dokters - Apothekers, (2005:109).

iv. Enkele voordelen van stoppen met roken voor het lichaam van de actieve roker

Na het stoppen met roken zijn al heel snel positieve gevolgen voor het lichaam van de roker merkbaar. Dit zijn statistische cijfers, beschouw ze dus niet meteen als surrealistisch. Ze gelden dus voor de gemiddelde roker die ongeveer een pakje per dag rookt.

 • 20 minuten na de laatste sigaret herstellen de bloeddruk en de hartslag zich
 • Na 8 uur vermindert de hoeveelheid koolmonoxide in het bloed met de helft. De zuurstoftoevoer naar de cellen herstelt zich.
 • Het risico op een myocardinfarct vermindert al na 24 uur. De longen beginnen mucus en rookresten te elimineren. Het lichaam bevat geen nicotine meer.
 • Na 48 uur verbeteren de smaak- en reukzin. De uiteinden van de smaakzenuwen beginnen opnieuw te groeien.
 • Na 72 uur: Het ademen wordt gemakkelijker, de bronchiën beginnen zich te ontspannen en men voelt zich energieker.
 • Na 2 weken tot 3 maanden verminderen de hoest en de vermoeidheid. De kortademigheid verdwijnt en men loopt gemakkelijker.
 • Na 1 tot 9 maanden groeien de trilhaartjes in de longen terug en men geraakt steeds minder buiten adem.
 • Na 1 jaar vermindert het risico op een myocardinfarct met de helft en het risico op een cerebrovasculair accident is even groot als dat van een niet-roker.
 • Na 5 jaar is het risico op longkanker verminderd met bijna de helft.
 • Na 10 tot 15 jaar is de levensverwachting weer identiek aan die van mensen die nooit gerookt hebben.

Bron: Artsen en apothekers vormen één front tegen tabak, Dialoog Dokters - Apothekers, (2005:109).

v. Geleidelijk stoppen?

Met betrekking tot de volksgezondheid bestaat er slechts één ideale visie, namelijk de volledige en definitieve rookstop, geholpen door een totaal rookverbod.
Zelfs als alle rokers nu stoppen en de jeugd niet begint te roken, zal het aantal kankergevallen door tabak pas over 20 of 30 jaar dalen.

De realiteit is echter anders. Er bestaan drie soorten rokers: de eerste bestaat uit 44 % die absoluut niet willen stoppen met roken, dan zijn er nog de 52 % die wel willen stoppen, maar niet kunnen en tenslotte zijn er ook nog de 4 % die absoluut willen stoppen en daar ook alles voor over hebben.

De geleidelijke rookstopmethode maakt gebruik van medicamenteuze nicotine (pleisters, kauwgom ...). Kettingrokers die hun dagelijkse dosis nicotine nodig hebben, kunnen zo een relatief veilig product gebruiken, zonder de kankerverwekkende stoffen in teer, zonder chemische, irriterende stoffen - die chronisch longlijden veroorzaken -zonder risico's op hart- en vaatziekten... Deze substitutieproducten kunnen lange tijd gebruikt worden in combinatie met enkele sigaretten per dag, indien de totale rookstop niet mogelijk blijkt. Een snelwerkend substitutieproduct is ook de enige uitweg voor 'rookdwang' op plaatsen waar het verboden is te roken.

Bron: Brichot, E., De geleidelijke rookstopmethode: een goed alternatief, Semper, (2005).

vi. Effect van nicotinepleisters bij rookstop verschillend bij mannen en vrouwen?

Een meta-analyse van 11 grote gerandomiseerde studies besluit tot 10 % ... Lees meer...

vii.Kan je niet stoppen? Verwijt het je genen!

In je lichaam zit het gen CYP2A6. Als het niet actief genoeg is, raak je snel aan nicotine verslaafd. De nicotine wordt ook minder snel Lees meer ...

Rookstopbegeleiding voor aanstaande ouders

Zwangere vrouwen en hun partners krijgen voortaan een financiële tegemoetkoming Lees meer ...