FR | EN | DE


7. De rol van de overheid

i. Belgische tabakstelers

In 2000 waren er in België 262 tabakstelers werkzaam. De jaarlijkse tabaksproductie in België is ongeveer 1 600 ton en maakt deel uit van de Europese landbouwpolitiek, die sterk gesubsidieerd wordt. Per jaar bedragen de Europese tabakssubsidies ongeveer 1 miljard euro. Het inkomen van de tabaksboeren is voor 70 % afkomstig van subsidies en voor amper 30% van de marktwaarde van het product. De tewerkstelling in de tabaksteelt wordt dus hoofdzakelijk door subsidies in stand gehouden. Het is duidelijk dat deze economische activiteit beter verdwijnt en dat de werknemers zich beter met iets constructiefs bezighouden.

Bron: Documentatiemap roken, OIVO, 2004.

ii. Wetgeving

iii.VRT rookvrij vanaf 1 oktober 2004

Vanaf 1 oktober 2004 verbant de openbare omroep de sigaret uit al haar gebouwen en voertuigen. Ze antcipeert hiermee op de te verwachten beslissing van de Vlaamse Overheid. Bovendien bleek uit een interne enquête dat de overgrote meerderheid van de VRT-medewerkers voorstander is van een rookvrije werkplek. Rokende werknemers blijven niet in de kou, maar krijgen de mogelijkheid een rookstopbegeleidingscursus te volgen.

bron : ???