FR | EN | DE


x. Samenwonen met een roker is dodelijk

Nieuw-Zeeland: Dat personen die samenwonen met een roker tussen de 15 en de 30% meer kans op longkanker lopen, wisten we. Maar dat ze ook 15% meer kans hebben om te overlijden, dat is nieuw. Professor Alistair Woodward van de Harvard School of Public Health in Wellingto onderzocht alle niet-rokers tussen 45 en 74 jaar en volgde hen gedurende drie jaar op. De mortaliteit (het sterftecijfer) tussen een groep zonder roker in het gezin werd vergeleken met een groep met ten minste één roker in het gezin. De mortaliteit bij de passieve rokers lag 15% hoger, dan zonder rook het geval zou geweest zijn. Het onderzoek werd in 1981 en in 1996 overgedaan en bevestigde de cijfers. Professor Woodward besluit: “De resultaten moeten een stimulans zijn om maatregelen te treffen om mensen te beschermen voor rokers, zowel thuis als elders”.

U.S.A.: In Helena, een geografisch geïsoleerd dorp in de staat Montana, vaardigden de lokale autoriteiten in juni 2002 een restrictieve wet uit die roken op openbare en publieke plaatsen verbood. De wet werd door de rechter na 6 maanden opgeheven wegens een klacht van tegenstanders. In het dorp is er één ziekenhuis voor de meer dan 68 000 inwoners. Van 1997 tot 2003 ging men telkens na, voor de periode van juni tot december, wat het jaarlijks aantal opnamen was voor acute hartinfarcten. Tijdens de periode dat de wet van kracht was, stelden de onderzoekers, onder leiding van professor Glantz, 40% minder opnames vast voor acute hartinfarcten. De daling verdween na het opheffen van de wet. Professor Glantz besluit dat wetten die roken op het werk en op publieke plaatsen verbieden, een effect lijken te hebben op de incidentie van hartproblemen.

Lina Wong en enkele andere onderzoekers van de universiteit van California bewezen dat cellen, die betrokken zijn bij wondhelingsprocessen niet adequaat functioneren bij passieve rokers. Als gevolg hiervan ontwikkelt zich meer bindweefsel en abnormaal littekenweefsel. Zo konden ze de negatieve invloed van passief roken op cellulair niveau bewijzen. Passief roken zorgt er voor dat plaatjes samenklonteren, zorgt er voor dat de dunne laag van platte cellen (waarmee het hart, de vaten en sereuze holten van binnen bekleed zijn) niet functioneert en is de aanleiding voor een ontstekingsreactie. Zelfs kleine dosissen veroorzaken dit fenomeen.

Passief roken, zelfs zeer beperkt, kan acute cardiale problemen veroorzaken. In de V.S. sterven jaarlijks naar schatting 35 000 mensen aan cardiovasculaire aandoeningen als gevolg van passief roken. Hartpatiënten en patiënten met gekende risico's moeten plaatsen, waar men rookt, vermijden. “In België is er een rookverbod in openbare plaatsen. Het uitbreiden van de wet naar publieke plaatsen zoals horecazaken zal niet eenvoudig zijn. Men slaagt er immers niet in de actuele wet behoorlijk toe te passen. Duidelijke informatie over passief roken is nodig. Mogelijk zal het besef dat roken anderen schade toebrengt rokers doen nadenken.