FR | EN | DE


Risico op borstkanker bijna even groot bij passieve rokers als bij actieve rokers

19 onderzoeken van Kenneth Johnson (Ottawa) tussen 1996 en 2004, die gepubliceerd werden in de International Journal of Cancer, tonen na een meta-analyse aan dat het risico op borstkanker door tabak bijna even groot is bij vrouwen die ongewild chronisch blootgesteld worden aan tabaksrook als bij vrouwen die actief roken.

Het risico op borstkanker voor de menopauze bij vrouwen die langdurig passief roken stijgt met twee derde in vergelijking met vrouwen die niet passief roken. In sommige subgroepen en meer bepaald bij jonge vrouwen is het risico zelfs dubbel zo groot.

Aangezien het onderzoek met secundaire bronnen is gebeurd (dus niet voor dit doeleinde bijeengeharkt), moet in volgende studies meer aandacht besteed worden aan passief roken als risico voor borstkanker. Dit zou kunnen verduidelijken welke biologische factoren aan de grondslag liggen van het feit dat er op dit vlak zo'n klein verschil is tussen actieve en passieve rokers.

Bron: Gevaren van passief roken onderschat?, Artsenkrant, (2005:1682).