FR | EN | DE


xi. Rokende ouders geven aanleiding tot snurkende kinderen

Men weet dat vooral mannen snurken. Dit is reeds zo bij kinderen jonger dan vier jaar. De belangrijkste uitlokkende factor bij deze jonge kinderen is echter passief meeroken. Indien beide ouders roken, verdubbelt het risico op snurken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en de verdere ontwikkeling van het kind. Dit leidt onder andere tot een dramatische toename van nachtelijke hoest, frequente verkoudheden, piepende ademhaling, middenoorontstekingen ... Door die gestoorde slaap ontstaan ook gedragsstoornissen, leerproblemen op school, dyslexie en soms veroorzaakt het slaapwandelen.

Vanzelfsprekend is de belangrijkste preventieve maatregel dat ouders en familieleden niet roken in aanwezigheid van kinderen (en bij uitbreiding ook niet bij andere niet-rokers).

Bron: Schouveller, J.-L., Rokende ouders ... snurkende kinderen, De Huisarts, (753:2005).