FR | EN | DE


´╗┐

Vermijd rokende partners

Niet-rokende vrouwen vermijden best een rokende partner, indien zij een beroerte (hersenbloeding, herseninfarct ...) willen vermijden. In de streek van Shanghai (China) rookt twee derde van de mannen, terwijl rokende vrouwen er zeldzaam zijn. Dokter Xiao Oushu en zijn medewerkers (Vanderbilt University, Nashville, Tenessee) analyseerden de resultaten van een grote studie (The Shanghai's Women Health Study) gedaan bij 60 377 vrouwen in de periode 1997 - 2000. De conclusie luidt: hoe zwaarder het sigarettenmisbruik van de man, des te hoger is het risico op CVA (beroerte) van de echtgenote.

Een verbruik van 1 tot 9 sigaretten per dag, gaf een risico van 1,28 maal de gemiddelde waarde. Tien tot negentien sigaretten per dag betekende een stijging tot 1,62 maal de normale waarde.

Bron: P.S., Rook je vrouw een CVA, De Huisarts, (728:2005).