FR | EN | DE


viii. Passief roken heeft negatieve invloed op IVF

In het tijdschrift Human Reproduction bewijst een Canadees onderzoeksteam van de McMaster University and Hamilton Health Sciences dat de slaagkans van IVF (In Vitro Fertilisatie) of ICSI (IntraCytoplasmatische SpermaInjectie) gekelderd wordt door passief roken. Voordien was al geweten dat actief roken hetzelfde effect heeft. Per ingebracht embryo daalt de zwangerschapskans van 48 % voor niet-rooksters naar 19 % voor rooksters en naar 20 % voor passieve rooksters.

De 225 vrouwen werden onderverdeeld in groepen van rokers, niet-rokers en passieve rokers (samenlevend met een rokende partner). De kwaliteit van de ingeplante embryo's was in de drie groepen gelijk. Toch was er een groot verschil in de implantatiekans en de zwangerschapskans tussen de groepen onderling. Dit is een retrospectieve studie en de cijfers moeten dus nog worden bevestigd in een prospectieve studie.

Bron: Passief roken kentert slaagkans IVF, Artsenkrant, (2005:1679).