FR | EN | DE


vi. Passief roken verhoogt het risico op COPD

Behalve de gekende oncologische (kanker) en cardiovasculaire (hartfalen) gevolgen, veroorzaakt passief roken ook COPD.COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), ook gekend als chronisch-obstructief longlijden vermindert de longfunctie en kan dodelijk zijn.Na blootstelling aan passief roken tijdens de kinderjaren en als volwassene (Robbins e.a. 1993; Greer e.a. 1993), neemt het risicotot 72 % toe. De toename van het risico is recht evenredig met de duur van de blootstelling.

Bron: Ferriére, I., Passief roken en risico voor COPD, Artsenkrant, (2005:1670).