FR | EN | DE


01.04
2006

Aantal rokers gedaald

Het aantal rokers in Europa verminderde de laatste tien jaar met ruim 15 procent. In die tijd daalde het aantal actieve rokers in de onderzochte groep van 34 naar 29 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van de European Respiratory journal. Vooral hoogopgeleide en gegoede burgers zwoeren de sigaret af. Vrouwen, laagopgeleide mensen en zij die samenwonen met een roker, bleken het dan weer moeilijker te hebben om de sigaret te laten. Opvallend is dat wie hoger opgeleid is, tot 30 procent meer kans heeft het roken definitief de rug toe te keren dan een laaggeschoolde.

Bron: De Standaard 16/02/2006.